Pripreme za FCE, CAE, CPE, TOEFL, IELTS, GEOTHE test

FCE

Kembridž engleski: First Certificate in English poznat je kao First Certificate in English (FCE) i First Certificate in English for Schools (FCEfS) tj. verzija ovog ispita za škole. Ova kvalifikacija dokazuje da engleski jezik i pismeno i usmeno koristite dovoljno dobro da biste mogli da radite ili studirate na engleskom govornom području. Nivo kompetencije: viši srednji = B2 po Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike (ZEROJ).

Kome je namenjen ovaj ispit?

Za FCE se pripremate ukoliko želite da radite u organizacijama gde se komunikacija odvija na engleskom jeziku, ili želite da živite u zemlji engleskog govornog područja ili pohađate pripremne kurseve za upis na univerzitete gde se nastava odvija na engleskom jeziku. Da biste položili ovaj ispit morate biti u stanju da na engleskom jeziku:

 • • pišete kratke izveštaje i komunicirate elektronskom poštom
 • • argumenovano izložite neku ideju i o njoj diskutujete
 • • razumete opšte informacije koje prenose štampani i elektronski mediji.

CAE

Kembridž engleski: Advanced poznat je i kao Cambridge Advanced Certificate in English (CAE). Ova kvalifikacija dokazuje da vaše znanje engleskog jezika zadovoljava sve standarde koji se očekuju od profesionalaca u određenim poslovima ili studenata osnovnih univerzitetskih studija. Nivo kompetencije: napredni = C1 po Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike (ZEROJ).

Kome je namenjen ovaj ispit?

CAE polažete kao dokaz poslodavcima ili univerzitetima da u profesionalnom i akademskom okruženju bez problema možete da komunicirate na engleskom jeziku. Da biste položili ovaj ispit morate biti u stanju da na engleskom jeziku:

 • • pišete izveštaje i emailove kompleksnog sadržaja, i vodite beleške na sastancima i predavanjima
 • • držite prezentacije o složenim idejama
 • • razumete tekstove širokog spektra, od beletristike do novinskih komentara.

CPE

Kembridž engleski: Proficiency poznat je i kao Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE). Ova kvalifikacija dokazuje da potpuno vladate engleskim jezikom i da ga bez problema koristite u svim situacijama koje zahtevaju tečno korištenje jezika, uključujući zahtevna istraživanja, akademski i kontekst vaše profesije. Ovaj ispit je najviši nivo kvalifikacije koju pruža Cambridge English. Nivo kompetencije: najviši = C2 po Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike (ZEROJ).

Kome je namenjen ovaj ispit?

Ispit CPE polažete kao dokaz poslodavcima da engleski jezik koristite na nivou potrebnom za obavljanje viših rukovodećih funkcija ili kad želite da prijavite doktorat na univerzitetu gde se predavanja odvijaju na engleskom jeziku. Da biste položili ovaj ispit morate biti u stanju da na engleskom jeziku:

 • • razumete gotovo sve što čujete ili pročitate
 • • bez problema razumete i koristite formalni, akademski i kolokvijalni jezik
 • • pregovarate o suptilnim nijansama složenih problema, argumentujete svoje stavove i o njima diskutujete.

TOEFL

TOEFL(Test of English as a Foreign Language) je standardizovani ispit kojim se proverava nivo znanja engleskog jezika kod stranih studenata, onih kojima engleski nije maternji jezik. Skoro svi americki koledži i univerziteti postavljaju polaganje tog ispita kao osnovni preduslov za prijavljivanje stranih studenata za upis. Osim toga, mnogi programi davanja stipendija i agencije koje izdaju odobrenja ili potvrde služe se rezultatima sa TOEFL-a da bi procenili koliki je nivo znanja engleskog kod prijavljenih kandidata.

IELTS

(International English Language Testing System / Međunarodni sistem za testiranje znanja engleskog jezika) je najpopularniji test znanja engleskog jezika u svetu. Svake godine više od 1,7 miliona ljudi polaže ovaj test.

Uspeh na IELTS testu otvara vam nove mogućnosti – života, studiranja i rada bilo gde na svetu. Širom sveta IELTS priznaje više od 9.000 akademskih, institucija vlada, ali i privrednih organizacija. IELTS je zapravo jedini test znanja engleskog jezika koji priznaju imigracione službe svih zemalja koje uslovljavaju useljenje potvrdom o znanju engleskog jezika.

IELTS test je osmišljen za one kojima će znanje engleskog jezika pomoći da u inostranstvu započnu novi život. Ovim testom, za manje od tri sata biće procenjene sve vaše jezičke sposobnosi: razumevanje engleskog jezika pri slušanju i čitanju, sposobnost pisanja i konverzacije na engleskom jeziku.

Sposobnost konverzacije najdelotvornije se procenjuje direktnim kontaktom sa ispitivačem. IELTS je jedinstven po tome što se sposobnost konverzacije na engleskom jeziku procenjuje kroz interaktivnu komunikaciju sa za to ovlašćenim stručnim ispitivačem. IELTS su osmislili stručnjaci za proveru znanja engleskog jezika; test uživa poverenje organizacija širom sveta, stoga možete biti sigurni da će i vaše znanje engleskog jezika biti ocenjeno na pravičan i dosledan način.

GEOTHE sertifikat

GOETHE sertifikat je poznat u celom svetu kao ulazna karta u zemlje nemačkog govornog područja, a polaže se kroz nivoe znanja A1, A2, B1, B2, C1, C2. Za niskostručnije poslove i standardnu radnu dozvolu, dovoljno je poznavanja osnovnog nivoa A1. Za struke kao što su medicina, inžinjerstvo, telekomunikacija i sektor računara potreban je viši srednji nivo B2. Ovaj nivo predstavlja poznavanje jezika na naprednom, stručnijem nivou. Ispit odgovara četvrtom stepenu (B2) na šestostepenoj skali jezičke kompetencije Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike. Nakon položenog ispita bićete u mogućnosti:

 • • da razumete široku paletu tekstova, kako kratke tekstove (kao oglase), tako i duže složene stručne tekstove, komentare i izveštaje,
 • • da se pismeno jasno i strukturno izjasnite o složenim stvarima ali i da korigujete tekstove drugih,
 • • da jasno dajete strukturne usmene prikaze u vezi sa opštim temama i temama iz oblasti koje Vas lično interesuju,
 • • da aktivno učestvujete u diskusijama vezano za teme koje su Vama poznate, da pri tome zauzmete stav i izložite Vaše gledište.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *