Engleski jezik – reči koje zbunjuju

Izvestan broj reči u engleskom može nas zbuniti jer se slično izgovaraju ili pišu. I dok će oni koji uče srpski jezik možda pomešati reči: pepeljuga i pepeljara, košarka i kokoška, mi koji učimo engleski povremeno se rvemo sa nekima od ovih:

breath – breathe
breath (imenica) dah
breathe (glagol) disati
affect – effect
to affect (glagol) uticati
affect (imenica) afekat, egzaltirano emotivno stanje
effect (imenica) efekat, rezultat
adapt – adopt
to adapt (glagol) prilagoditi, adaptirati
to adopt(glagol) usvojiti
advice – advise
advice (imenica) savet
to advise (glagol) savetovati
amoral – immoral
amoral – amoralan
immoral – nemoralan
(Nemoralna osoba je ona koja, suprotno od moralne, krši moralne norme i toga je svesna, dok je amoralna ona koja ne poznaje moral, nema svest o moralu.)
Evo još nekoliko primera:
alternate – alternative
to alternate (glagol) zamenjivati mesta
alternate (imenica) zamena
alternate (pridev) onaj koji zamenjuje
alternative (imenica) alternativa
alternative (pridev) alternativan
aid – aide
aid (imenica) pomoć
aide (imenica) pomoćnik
Evo jednog zanimljivog primera:
ambigous – ambivalent
ambigous (pridev) dvosmislen, neodređen kao osobina nečega npr. ambigous term – nejasan termin
ambivalent (pridev) višeznačan prema nečemu npr. ambivalent attitude – nejasan, ambivalentan stav
sometime – some time – sometimes
(pomoći ćemo primerima, da pojasnimo)
sometime (prilog) nekad u budućnosti
Let’ s drink coffee sometime.
sometime (pridev) povremeno
She appeared with her sometime partner.
some time – neki period vremena
You need to give some time to yourself to aquire new words.
I konačno:
sometimes (prilog) ponekad
Sometimes, I m not sure about the meaning of some words.
beside – besides
beside (predlog) pored, do
besides (prilog) sem toga
I was to angry to sit beside him. Besides, I wished to stay outside.
Ovim se duga lista engleskih reči koje su slične ne završava. Kako je učenje stranog jezika kontinuirani proces, važno je svakodnevno uočavati i vežbati kroz primere upotrebu sličnih reči.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *